Ravi en Bram in actie voor de ijsberen!

Bram en Thijs WWF Rangers
van totaal € 50 (526%)
We willen ervoor zorgen dat de ijsberen niet uitsterven en hopen zo te voorkomen dat de ijskappen smelten.