Liefde kost niets - "For now and generations to come"

Emily Zebregs-Weimar

( Lid van team: YOUNG FrieslandCampina )

van totaal € 200 (177%)

Soms moet je een sprong in het diepe wagen. Het is fijn als je dan niet stikt in plastic ;-) Daar kunnen wij wat aan doen! Elke kleine beetjes helpen en zijn gewaardeerd.

#eenbeterewereldbegintbijjezelf #allekleinebeetjeshelpen #fornowandgenerationstocome

 

Sometimes you have to jump into the deep end. It's nice if you then don't choke in plastic ;-) We can do something about that! Every little bits help and are truly appreciated. 

#abetterworldstartswithyourself #everylittlebitshelp #fornowandgenerationstocome