Zonder bomen geen leven

Griet Menschaert

( 5 kilometer )

from €300 (71%)

Ik loop deze run uit een eenvoudig verantwoordelijkheidsgevoel en omdat ik geen tijd heb om zelf een spectaculaire actie uit te werken om wat meer bomen uit de grond te stampen. Ik ben mij heel bewust van het grotere geheel waarvan ik deel uitmaak en vind dat we daar heel heel dringend veel meer aandacht aan moeten besteden.
Zorg voor mijn eigen lichaam, beetje joggen, betekent bovendien dat ik ook beter voor dat van anderen kan zorgen! Win-win!