Groep 5 van de WvO haalt geld op voor WWF

Groep 5 WvO
from €100 (150%)
Still to go
Wij willen de natuur helpen. De zeehonden, ijsberen en het koraal redden!