The oceans stand for life, plastic is their knife!

Hessel Wiersma
from €750 (348%)

De oceanen zijn de broedkamer van het leven, houd ze plastic vrij om leven te blijven geven aan de generaties na ons.