Kom maar op met die plasticvrije oceanen!

Marieke van der Meijden
Qr
from €100 (283%)

Natuurdocumentaires hebben me gechoqueerd over het feit dat er tonnen met plastic iedere dag in zee terechtkomt. Om het oceaanleven te behouden moet er een stop komen op deze toevoer van plastic en de oceaan plasticvrij gemaakt worden. Ik hoop met mijn deelname daar een steentje aan bij te dragen.