Keep the Sea Clean!

Regina Zonneveld
from €200 (90%)

Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van een gezonde leefomgeving. Hierbij hoort ook de zee, wij zouden het zelf ook niet leuk vinden als ons huis bevuild is en hierdoor een naaste ziek word. Nee! Dit geldt hetzelfde voor het leven in zee. Laten wij ervoor zorgen dat de zee schoonblijft, zodat de de dieren en planten erin ook gezondblijven!