Zwemmen voor plastic

Saamie Vincken
from €500 (139%)

Hallo allemaal, 

Ik heb me recent aangemeld om te gaan zwemmen voor het plastic probleem in de oceanen. 

Grotendeels van alle oceanen op de wereld zijn ernstig vervuild met plastic. Niet alleen de zeedieren lijden hier onder, maar ook het koraal verbleekt, algen en andere planten die voor zuurstof zorgen gaan kapot. Een voorbeeld hier van is de fytoplankton. Deze plankton zorgt voor een groot deel van onze zuurstof. Ook produceert deze plant een stof genaamd DMS (dimethylsulfide), deze stof speelt een groot deel in de vorming van wolken, wat de opwarming van de aarde tegen houd.

We willen geld inzamelen om zowel het plastic uit de zee te verwijderen, en natuurlijk om verdere vervuiling zo veel mogelijk te stoppen. Hier voor gaan we met honderd mensen een kilometer zwemmen door de zee bij scheveningen. Mijn doel is om 500 euro op te halen, maar alle bedragen zijn welkom!! 

Wat WWF van plan is om met het ingezamelde geld te doen: 

1. Plasticvrij maken van 5 grote steden in de Koraaldriehoek. Het is een prachtige regio met een schitterende onderwaterwereld, maar helaas ook de regio waar 50% van de plasticvervuiling in zee vandaan komt.


2. Lokale ondernemers helpen met oplossingen: niet overal zijn vuilophaaldiensten of recyclestations. Men moet daar (maar ook hier) toe naar afschaffen van wegwerpplastic, minder plastic in het algemeen en het plastic dat gebruikt wordt moet in ieder geval gerecycled worden, zodat er geen plastic meer in de natuur terecht komt.


3. WWF lobbyt voor internationale afspraken om plasticvervuiling in de natuur te stoppen.


4. WWF doet onderzoek naar gevolgen van plasticvervuiling en ook naar alternatieven om plasticvervuiling tegen te gaan.


5. WWF werkt aan educatie, promotie plastic-alternatieven en recycling en beach clean ups.

 

Alle hulp is welkom, alvast bedankt!

 

Saamie

 

***

Hello everyone,

I recently signed up to go swimming for the plastic problem in the oceans.

Largely all oceans in the world are seriously contaminated with plastic.

Not only the marine animals suffer, but the coral also bleaches, algae and other plants that provide oxygen are destroyed. An example of this is the phytoplankton. This plankton provides a large part of our oxygen. This plant also produces a substance called DMS (dimethyl sulfide), this substance plays a large part in the formation of clouds, which prevents global warming.

We want to raise money to both remove the plastic from the water and of course stop further pollution as much as possible. For this we go swimming with a hundred people for a kilometer through the sea at Scheveningen. My goal is to raise 500 euros, but all amounts are welcome !!

 

What WWF plans to do with the money that is raised:

 

1. Plasticization of 5 major cities in the Coral Triangle. It is a beautiful region with an amazing underwater world, but unfortunately also the region where 50% of the plastic pollution in the sea comes from.

2. Helping local entrepreneurs with solutions: garbage collection services or recycling stations are not everywhere. One has to go there (but also here) to abolish disposable plastic, less plastic in general and the plastic that is used must in any case be recycled , so that no more plastic ends up in nature.

 

3. WWF lobbies for international agreements to stop plastic pollution in nature.

 

4. WWF conducts research into the consequences of plastic pollution and also into alternatives to prevent plastic pollution.

 

5. WWF works on education, promotion of plastic alternatives and recycling, and beach clean ups.

 

All help is welcome, thankyou in advance!

 

Saamie