A

Kilometers voor WNF

Andreas Markus

( Member of team: Exact Customer Success Mid-Market )

from €250 (62%)

Ik wil in Augustus 250km aan woon-werk verkeer fietsen. Ik wil minimaal 250 euro ophalen, maar voor iedere euro die ik meer ophaal, fiets ik een kilometer extra (tot 500km totaal).