100.000 stappen challange

joep en Imke .
from €600 (105%)

wij zijn bang dat in deze tijd waar in de kosten van leven erg hoog zijn mensen vergeten iets voor de natuur te doen.