Behoud van het tropisch regenwoud

Mary Hill
from €10.000 (2%)

Wij zijn een groep uit Nederland, Nieuw Zeeland en Suriname die ons zorgen maken over de ontwikkelingen in Suriname. Er zijn daar problemen van enorme proporties.

Bomen van 600 jaar oud die in rap tempo worden omgezaagd, de houtzagers krijgen 60 USD per boom, de opbrengst van wat ervan wordt gemaakt gaat naar de Chinese ondernemer. Er wonen daar in dat ongerepte stuk oerwoud ook mensen die steeds minder leefruimte hebben en dan hebben we het nog niet gehad over de dieren die hiervan de dupe zijn.

Misschien als we nu iets ondernemen dat we de schade nog kunnen beperken. Maar het is wel tijd dat er nu wordt ingegrepen.

Er vindt illegale goudwinning plaats waarbij kwik wordt gebruikt die nu daar in het water zit. Nu liggen er plannen voor nog een open goudmijn met zes pits. Nog meer ongerepte natuur zal verdwijnen. Kortom, een catastrofale natuurramp vind onder onze ogen plaats en niemand doet er iets aan. Wij willen dit tegen gaan.

Doel: Wij willen graag het kappen van hout, en de goudwinning met kwik tegengaan en alternatieve inkomsten aanbieden. We willen zorgen dat mensen zelfvoorzienend zijn en geen bomen meer hoeven te kappen, daarvoor hebben we verschillende projecten bedacht. Verder willen we zorgen dat er nieuwe aanplant komt waar dat is vernietigd zodat de natuur zich sneller kan herstellen.

We willen awareness creëren en de mentaliteit van mensen in Suriname maar ook in Europa veranderen. Door middel van voorlichting en educatie, social media en promotiemateriaal. Middelen: Alternatieve inkomsten zijn onmisbaar voor de huidige goudzoekers en houtzagers, maar ook voor de bevolking die geen inkomen heeft, er zijn mensen die niet eens geld hebben om de kinderen te verzorgen laat staan dat ze de school kunnen betalen, dus zijn er enkele projecten die we kunnen opstarten waardoor ze zelfstandig met hulpkanalen een inkomen kunnen vergaren om in hun levensonderhoud te voorzien.

We willen zoals gezegd verschillende projecten starten. Misschien liggen er ook mogelijkheden om iets aan dat onderwijs te doen. Promotiefilmpjes, flyers en voorlichting en scholing in Nederland en Suriname om awareness te creëren en de mentaliteit te veranderen. Als er geen vraag is naar tropisch hardhout als fashion item voor in de tuin is kappen niet meer nodig, er zouden ook speciale plekken, de huidige kale plekken, kunnen worden aangegeven waar dat wel mag mits er nieuwe aanplant komt. Er gelden hier in Europa strenge regels voor hout, maar dit hout dat via China zijn weg hiernaartoe vindt voldoet ons inziens niet aan die voorwaarden maar komt toch ons land binnen.

We willen het omdraaien, de huidige houthakkers laten werken in ecologisch verantwoorde aangelegde bossen en zelf hun meubels laten maken die ze dan kunnen verkopen.

Er zijn verschillende fondsen en donaties nodig om een en ander te financieren en om onderzoek te doen naar de situatie aldaar en in gesprek te gaan met verschillende instanties. Maar ook om de projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Medewerking van verschillende instanties is hierbij uitermate belangrijk.

Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld.

Volg ons op facebook en deel dit bericht.

https://www.facebook.com/groups/613466895777425/