V

Alle dieren tellen mee!

Vik Cox
from €100 (256%)

Ik hoorde wat er met de ijsberen aan de hand is. Ze zijn heel mager en moeten soms zelf vuilnis eten om te overleven. Dat maakte mij erg verdrietig. Daarom wilde ik wat doen voor de ijsberen op onze aarde. Toen las ik op de website van het WNF dat er veel meer dieren in nood zijn. Ze zijn allemaal even belangrijk. Dus mijn actie is voor alle dieren die bedreigd zijn!