Groep 7 AF

Groep 7 van de Anne Frankschool in actie voor het WNF
van totaal € 1.000 (85%)