Retteketet: 10K met Juliëtte

-

( Chosen by team captain: 10 kilometer )