Team How Many Animals

Socks that save animals and the sea
from €2.500 (82%)

Met onze Stichting How Many Animals willen wij extra awareness creëren voor het verbeteren en verduurzamen van de wereld en dieren in nood helpen. Dat geldt ook voor al het leven dat in de zee zwemt en wordt bedwelmd met al het plastic dat in de zee belandt. Pull your socks up & save the animals!