Sverre (3 jaar) heeft een Reuzenpanda geadopteerd!

03 July 2017 21:52

 KidsJitsu®Panda's leerling Sverre van 3 jaar heeft bij WNF een Reuzenpanda symbolisch geadopteerd! 

Thuis vinden we dat belangrijk, aldus papa van Sverre. Zijn broer Finn is WNF Ranger, mama donateur en papa doneert Wildlife Crime Fighters en heeft 3 Orang Utans symbolisch geadopteerd bij International Animals Rescue (maandelijkse bijdrage per Orang Utan, vergelijkbaar met WNF donateur), de Orang Utans heten Budi, Gito en Monti. Vorig jaar hebben we actie gevoerd voor het Orang Utan Rescue Center in Ketapang Indonesisch Borneo van International Animal Rescue en dit jaar willen we actie voeren voor de Reuzenpanda's van WNF!!!

Tijdens KidsJitsu®Panda's lessen behandelen we verschillende thema's zoals omgaan met vreemden, pestgedrag en zelfverdediging, maar ook Milieu, recyclen, energie besparen en bedreigde diersoorten horen bij de lesstof!