The Wild Tigersss

Wij beschermen de tijger en zijn bos
from €200 (82%)

Wij willen niet dat de tijger uitsterft. Daarom gaan we ervaren hoe het werk van een parkranger is. Parkrangers zijn heel belangrijk bij het behouden van de leefgbieden voor de tijgers.